književni podlistak

diwan

Diwan je postao jedan od najznačajnijih bošnjačkih časopisa

„Luksemburški Bošnjaci – tradicija i integracija“, Diwan magazin 2011-2014, Islamski kulturni centar Sjever, Luksemburg, 2014.

 

sonja-biserkojpg

Implozija Jugoslavije – Decentralizacija Jugoslavije i jačanje srpskog nacionalizma

Memorandum je aktivirao dva ključna mita srpskog naroda, onaj o Kosovu i Jasenovcu, te tako mobilizirao Srbe i ponovio srpski nacionalni program sa kraja 19. i početka 20. st.