književni podlistak

psi

Psi i Krompirova zlatica

Ovo, istina, onako za sebe pričam, ne bih naglas, jer bi se u ovakvim stavovima mogla osjetiti sklonost ka nasilnom načinu rješavanja problema s kojima se suočavamo.

 

sonja-biserkojpg

Implozija Jugoslavije – Decentralizacija Jugoslavije i jačanje srpskog nacionalizma

Memorandum je aktivirao dva ključna mita srpskog naroda, onaj o Kosovu i Jasenovcu, te tako mobilizirao Srbe i ponovio srpski nacionalni program sa kraja 19. i početka 20. st.