književni podlistak

amir-talic

Đavo koji u kostimu anđela čeka hadži rodu

Amir Talić: „ Na ručku kod Obame“, Dobra knjiga, Sarajevo 2012.; „Školske vragolije“, Biblioteka „Gradina“, knjiga 64, Tešanj, 2012.

 

sonja-biserkojpg

Implozija Jugoslavije – Decentralizacija Jugoslavije i jačanje srpskog nacionalizma

Memorandum je aktivirao dva ključna mita srpskog naroda, onaj o Kosovu i Jasenovcu, te tako mobilizirao Srbe i ponovio srpski nacionalni program sa kraja 19. i početka 20. st.