Mjesec:

Sarajevski nekrologiji Mula Mustafe Bašeskije

Piše: Vedad Spahić    Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, bošnjačka je književnost počela pokazivati naglašen interes za historijske teme kojima se na najdjelotvorniji način moglo graditi kulturno-identitetski narativ kao okosnicu samopouzdanja u aktuelnim borbama...

/

Nepristrani svjedok

Piše: Zlatko Topčić Šefik Rizvanović: Okus šandude, Udruženje Bregava, Stolac, 2017.   Arhitektura naših života na ovom čudesnom i strašnom mjestu naprosto traži da svako ispriča svoju priču i da svako napiše svoju knjigu. Ovdje...

/

Tamnovilajetski stereotipi

Piše: Vedad Spahić Zuvdija Hodžić: Svi moji, OKF, Cetinje, 2016.   U duhu Habermasova stava o moderni kao nepotrošenom projektu, opsesivni poetički izazov jednog kruga južnoslavenskih pisaca s kraja prošlog i prvih decenija ovoga stoljeća,...

/

Kome je ovaj zapis pisan tako

Piše: Tomislav Brlek Mak Dizdar, Kameni spavač – autentično i definitivno izdanje; urednik i autor predgovora Gorčin Dizdar, priređivač i autor pogovora Sanjin Kodrić (Sarajevo: Fondacija Mak Dizdar, 2017.)   Ima jedna modra rijeka, ali je...

/

Stilsko i narativno umijeće

Piše: Azra Nezirić Jasmin Agić:  Peto godišnje doba (Šahimpašić, 2016.) i Bahka (Šahimpašić, 2014.) Ove dvije zbirke pripovijetki Jasmina Agića pokušavaju da u prvom planu izmigolje čitalačku pažnju različitošću svojih tema i motiva, ali i...

/

Druga i drukčija Rusija

Piše: Božo Kovačević Subotić, Milan (ur.), (2015), Druga Rusija, Beograd: Biblioteka XX vek, 332 str.   Zbornik Druga Rusija u potpunosti je ispunio svrhu koju mu je odredio njegov urednik Milan Subotić. Kako se u...

/

Strašna snaga pristajanja

Piše: Vladislava Gordić Petković Đorđe Lebović, SEMPER  IDEM, Laguna, Beograd, 2017.   Da “nailaze smutna i opasna vremena”, često se zna reći na ovim našim regionalnim prostorima, kad s namerom saveta šta valja činiti, kad s naivnom...

/

Okrugli sto: Bosna i Hercegovina 1992. – 1995.

Piše: Edin Omerčić   Destabilizacijom bosanskohercegovačkog rukovodstva kroz od sredine 80-ih godina ova jugoslovenska republika je raspad Federacije i višepratijsko uređenje dočekala prepuštena velikodržavnim apetitima Srbije i Hrvatske. Da bi se objektivno sagledala slika ovog...

/

Jan Konopka: posljednji hajduk Male Evrope

Piše: Enes S. Omerović   Rano ujutro 28. aprila 1934. godine iz kuće Adama Žežuickog u selu Velika Ilova kod Prnjavora, kroz prozor je iskočio nizak i mršav muškarac. Dok je skupljao razbacane stvari koje...

/

Demografska defanziva

Piše: Enes S. Omerović   Manjine, onako kako ih mi shvatamo i definiramo, postojale su oduvijek, a u savremenom svijetu teško je pronaći državu koja je homogena u etničkom, jezičkom i vjerskom smislu. O značaju...

/