Kategorija: INTERPRETACIJA

Svakidašnja jadikovka sa aspekta islamske duhovnosti

Piše: Midhat Maglajlija   Tin Ujević – Svakidašnja jadikovka   Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad! 1. Od nemila do nedraga, i noge su mu...

/