Kategorija: LINGVISTIKA

Novi pravopis

Piše: Mirela Omerović Senahidin Halilović: Pravopis bosanskog jezika, Slavistički komitet, Sarajevo, 2017.   Eksplicitna, preskriptivna, standardnojezička norma ono je što karakterizira standardni jezik kao autonoman vid jezika, funkcionalno polivalentan, koji zadovoljava kulturne i društvene potrebe civiliziranog...

/