Kategorija: POVIJEST

Od vjerske manjine do ravnopravne nacije

Piše: Harm Rudolf Kern Xavier Bougarel: Islam and Nationhood in Bosnia-Herzegovina: Surviving Empires, Bloomsbury Publishing, London, 2017. Među stranim historičarima koji se bave historijom Bosne i Hercegovine postoji opšta tendencija takozvanog longue durée pristupa. Ovaj pristup uvažava...

/

Okrugli sto: Bosna i Hercegovina 1992. – 1995.

Piše: Edin Omerčić   Destabilizacijom bosanskohercegovačkog rukovodstva kroz od sredine 80-ih godina ova jugoslovenska republika je raspad Federacije i višepratijsko uređenje dočekala prepuštena velikodržavnim apetitima Srbije i Hrvatske. Da bi se objektivno sagledala slika ovog...

/

Bejrut: glavni grad arapske kulture

Piše: Fawwaz Traboulsi (preveo: Gorčin Dizdar)   Od 1950-ih do ranih 1970-ih Bejrut je postao glavni grad arapske kulture, doživjevši neku vrstu druge nahde (tzv. arapsko buđenje ili renesansa krajem 19. i početkom 20. vijeka,...

/