Kategorija: STUDIJA

Tango u slijepoj ulici

Piše: Vladislava Gordić Petković Sanja Šoštarić: Igram se, dakle postojim: postmoderna američka proza kontrakulturnog eksperimenta, Centar Samouprava, Sarajevo, 2017.   Najlepša kratka priča (ako ne na svetu, ono bar u mojoj ulici) jeste Elisa za Isu...

/